NÄBO har fått i uppdrag att utföra en ombyggnad av kontorsutrymme hos Olle Svenssons AB i Olofström. Projektet påbörjas i Feb och avslutas i Maj.